+99862 224 84 84 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                      

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Ilmiy-tadqiqot ishlari

Kafedraning 2 ta professor-o’qituvchisi mustaqil izlanuvchi sifatida ilmiy mavzulari bo’yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishmoqda.

F.I.Sh

Ilmiy mavzusi

Ilmiy rahbari

1.

Ibraximova X.R.

Bolalar orasida parazitar kasalliklar tarqalganligi va ular profilaktikasiga yangicha yondoshish

t.f.d. professor Oblakulov A.R.

2.

Masharipova Sh.S.

Miokard infarkti kasalligining epidemiologik nazoratini takomillashtirish

t.f.d. dotsent Matnazarova G.S.

  

RF Irkutsk tibbiet akademiyasi, TTA, TTA Urganch filiali va Xorazm Viloyati Sog’liqni Saqlash Boshqarmasi xamkorlikda o’tkazilgan xalqaro ilmiy amaliy seminarlar
 


TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI “YUQUMLI KASALLIKLAR VA FTIZIATRIYA” KAFEDRASI “IQTIDORLI TALABALAR”, ULARNI ILMIY RAHBARLARI VA MAVZULARINING RO’YXATI  2018-2019 O’QUV YILI 

T/r

Talabaning ismi sharifi

Guruh

Ilmiy raxbarning ismi sharifi

Mavzularning nomi

1

Xusainov Adham

542 A

Kaf.mud.Yusupov Sh.R.

Urganch shahrida VGS ning genotip bo’yicha tarkalganlik ko’rsatkichlarini o’rganish

2

Karimov Farrux

541 A

Katta o’qituvchi Ibraximova X.I

Bolalar orasida parazitar kasalliklarning tarqalishi va profilaktikasi

3

Nazarova Shabnam

622S

Katta o’qituvchi Asqarova R.I.

Zotiljam kasalligining bolalar orasida klinik kechishining hususiyatlari

4

Sobirov Xaydar

523 A

Ass. Masharipova Sh.S.

Gripp kasalligining profilaktikasi

5

Jumanova Oyshajon

623 A

Ass. Otajanov Sh.Z.

Diareya sindrosi

6

Karshiev Sanhat

521S

Ass.Nurllaev R.R.

Virusli gepatitldarning zamonaviy davolash usullari

7

Soibov Akbarali

623 A

Ass.Abdullaeva D.Q.

Sariqlik sindromi

8

Bo’riev Laziz

542 A

Ass.Artiqov I.A.

Suvchechak kasalligining bolalarda kechishining o’ziga xos hususiyatlari

PROFESSOR-O’QITUVCHILAR TOMONIDAN TAYYORLANGAN MAQOLA VA TEZISLAR

 

 

Maqola va tezis nomi

Mualliflar

I.F.Sh.

Nashr qilingan jurnal nomi

1

Особенности этиологической структуры острых диарейных заболеваний в экологически неблагополученном регионе

Yusupov Sh.R.

Raximbaev  M.Sh

Инфексия, иммунитет и фармакология. 2016. -  №7.

-С.98-103.

2

Biologik faol ovqatga qo’shimcha «Bektit-M» ning o’tkir dizenteriya xastaligida samaradorligini aniqlash

Yusupov Sh.R.,

Duschanov B.A., Raximbaev M.Sh.

Sog’lom ovqatlanish-sog’lom va barkamol avlod poydevori. Ilmiy-amaliy seminar. Xiva-2016. 101-103

3

Лечебное диетическое питание детей при острых кишечных инфекциях

Yusupov Sh.R.,

Duschanov B.A., Raximbaev M.Sh

Masharipov O.O.

Sog’lom ovqatlanish-sog’lom va barkamol avlod poydevori. Ilmiy-amaliy seminar. Xiva-2016. 104-107

4

Состояние антиоксидантной системы митохондриальной фракции гепатоцитов на ранных сроках экспериментального ишемического инсульта у белых крыс.

Kurbanova N.N., Yusupov Sh.R., Alimova M.M.

 

Х Международной научной конферен ции «Актуальной вызовы современной науки» 26-27 февралья 2017 г. г.Переяслав-Хмель ницкий – Украина. 79-83 c.

5

Клиникая эффективносты применения пектина при лечении больных острой дизентерией

 

Yusupov Sh.R.

Samandarova B.S

Raximbaev M. Sh.

 

Научный прогресс. Научно-практический журнал №3. Март.2017. г.Уфа 92-94 с.

6

Polirezistent xususiyatga ega bo’lgan tifimurium  tomoni-dan chakirilgan salg’monellez xastaligida eritrotsitlar os-motik rezistentlik darajasi

Yusupov Sh.R.

Samandarova B.S

Raximbaev M. Sh

“Infeksi va dori-darmon rezistentligi”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent. 2017.244 b.

7

Xorazm viloyatida bolalarda polirezistent xususiyatga ega bo’lgan salg’monellez xastaligi-ning klinik kechishi

Yusupov Sh.R. Oblakulov A.R Samandarova B.S Raximboev M. Sh.

Инфексия, иммунитет и фармакология. 2017. -  №2.

 203-207 б.

 

8

O’smirlar tarbiyasida mahnaviyatning o’rni

Yusupov Sh.R.,

Samandarova B.S va boshqalar.

 

“Xalq bilan muloqot  va inson mafaatlari yili: mohiyat, maqsad va vazifalar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari. 2017 yil. 362-365

9

Роль применения комплексной психокоррекции в лечении пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

Yusupov Sh.R.

Nurullaev R.R.,

Babajanov J.K.

 

“Tibbiyotning dol-zarb muammolari”. Filial tashkil qilinganligining 25 yilligiga bag’ish-langan Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Urganch-2017 yil. 80-81 betlar.

10

Клиническая эффективность

Применения пектина при лечении больных острой дизентерией

Yusupov Sh.R..,

YakubovaU.B.,

Saparboeva N.R.

“Научный прогресс”

Научно-практичесий журнал Уфа-2017(92-93 ст.)

11

Уход за инфексионным больным и его питание

Yaqubova U.B., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.

Инфексия, иммунитет и фармакология Научно-практичесий журнал

“Специальный выпуск. Часть 1” 2016/7

Ташкент 2016 (61-64 ст.)

12

Virusli gepatit va jigarning surunkali kasalliklarida ovqatlanish

Yaqubova U.B., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili: mohiyat, maqsad va vazifalar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari

Toshkent 2017

13

Sariq kasalligini oldini olish va profilaktikasi

Yaqubova U.B., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili: mohiyat, maqsad va vazifalar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari

Toshkent 2017

14

Ichak infeksiyalarida ovqatlanish

Yaqubova U.B., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

15

O’tkir ichak infeksiyalarini oldini olish va profilaktikasi

Yaqubova U.B., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

16

Salmonellyoz kasalligining bolalarda kechish xususiyatlari

Ibroximova X.R

“Tibbiyotning dolzarb muammolari” Talabalar, klinik ordinatorlar va yosh olimlarning XXIV – ilmiy-nazariy anjumani materiallari

Urganch, 2017

 

17

O’tkir ichak kasalliklarini keltirib chiqargan sabablar va ularga tahrif

Ibroximova X.R

18

Как вернут нормалный стул

Ibroximova X.R

19

Клиническая эффективность

Применения пектина при лечении больных острой дизентерией

Ibroximova X.R

20

Уход за инфексионным больным и его питание

Umarova D

21

Virusli gepatit va jigarning surunkali kasalliklarida ovqatlanish

Raximberganov M.

22

Sariq kasalligini oldini olish va profilaktikasi

Umarov D

23

Ichak infeksiyalarida ovqatlanish

Umarova D

25

Клиническая эффективность

Применения пектина при лечении больных острой дизентерией

Yusupov Sh.R.,

Ibraximova X.R.,

Saparboeva N.R.

“Научный прогресс”

Научно-практичесий журнал Уфа-2017(92-93 ст.)

26

Уход за инфексионным больным и его питание

Ibroximova X.R, Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.

Инфексия, иммунитет и фармакология Научно-практичесий журнал

“Специальный выпуск. Часть 1” 2016/7

Ташкент 2016 (61-64 ст.)

27

Virusli gepatit va jigarning surunkali kasalliklarida ovqatlanish

Ibraximova X.R., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili: mohiyat, maqsad va vazifalar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari

Toshkent 2017

28

Sariq kasalligini oldini olish va profilaktikasi

Ibraximova X.R., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

29

Ichak infeksiyalarida ovqatlanish

Ibraximova X.R., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

30

O’tkir ichak infeksiyalarini oldini olish va profilaktikasi

Ibraximova X.R., Masharipova Sh.S.

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

31

Suvchechak kasalligining tarqalishi

 

Yakubova U.B.

“Tibbiyotning dolzarb muammolari” Talabalar, klinik ordinatorlar va yosh olimlarning XXIV – ilmiy-nazariy anjumani materiallari

Urganch, 2017

32

Клинического течения эпидемический паротита

Yakubova U.B.

33

Уход за инфексионным больным и его питание

Masharipova Sh.S.

Современная39 наука: актуальные проблемы и пути их решения

2017 №2 Российская Федерация, г.Липецк

Ст.81

34

Основы эпидемиологического надзора

Masharipova Sh.S.

Инфексия, иммунитет и фармакология Научно-практичесий журнал 2017/2

Ташкент 2017

35

Маркеры статуса железа и антиоксидантная активность сыворотки крови у болных хроническим вирусным гепатитом С 

Masharipova Sh.S.

36

Diareyali kasalliklar tarqalganligi va qo’zg’atuvchilarining uchrash hususiyatlari

Yusupov Sh.R.,

Masharipova Sh.S.

Ilm sarchashmalari

 

Urganch 2017

37

Уход за инфексионным больным и его питание

Yaqubova U.B.,

Ibraximova X.R.,

Nurllaev R.R.

Инфексия, иммунитет и фармакология Научно-практичесий журнал “Специальный выпуск. Часть 1” 2016/7

Ташкент 2016 (61-64 ст.)

38

Основы эпидемиологического надзора

 

Yaqubova U.B.

Инфексия, иммунитет и фармакология

Научно-практичесий журнал 2017/2

Ташкент 2016 (102-106 ст.)

39

Маркеры статуса железа и антиоксидантная активность сыворотки крови у болных хроническим вирусным гепатитом С   283-286

Yaqubova U.B.

Инфексия, иммунитет и фармакология

Научно-практичесий журнал 2017/2

Ташкент 2016 (283-286 ст.)

40

Влияние антиоксидантов на процесс старения человеческого организма.

Ullieva N

Ilm sarchashmalari

2017/2 son

Urganch 2017

41

Аминокислотный состав молекул серицина и фиброина по слоям волокна натурального шелка

Ibragimova Z.Yu.

Ilm sarchashmalari

2017/2 son

 

Urganch 2017

42

Diareyali kasalliklar tarqalganligi va qo’zg’atuvchilarining uchrash hususiyatlari

Yusupov Sh.R., Yaqubova U.B.

Ilm sarchashmalari

 

Urganch 2017

43

Уход за инфексионным больным и его питание

Yaqubova U.B.

Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения

2017 №2 Российская Федерация, г.Липецк

44

Virusli gepatit va jigarning surunkali kasalliklarida ovqatlanish

Yaqubova U.B., Ibraximova X.R.,

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili: mohiyat, maqsad va vazifalar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari

Toshkent 2017

45

Sariq kasalligini oldini olish va profilaktikasi

Yaqubova U.B., Ibraximova X.R.,

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

46

Ichak infeksiyalarida ovqatlanish

Yaqubova U.B., Ibraximova X.R.,

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

47

O’tkir ichak infeksiyalarini oldini olish va profilaktikasi

Yaqubova U.B., Ibraximova X.R.,

Nurllaev R.R.,

Atajonova M.Yu.

48

Условия формирования и характеристика внутрибольничных штаммов возбудителей

Matniyazova G.

“Tibbiyotning dolzarb muammolari” Talabalar, klinik ordinatorlar va yosh olimlarning XXIV – ilmiy-nazariy anjumani materiallari

Urganch, 2017

 

 

49

Изучение особенностей этиологии, патогенеза рожи

Matyaqubova Yu.

50

История изучения болезни Лайма

Matyaqubova Yu.

51

Инфексионные больные и его питание

Masharipova Sh.S.

52

Urganch shahrida OIV-infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda kasallikning yuqish yo’llari tahlili

Masharipova Sh.S.

53

Лечение сальмонеллеза у детей

Masharipova Sh.S.

54

Поражение плода при хламидийной инфексии

Masharipova Sh.S.

55

Профилактика Боррелиоза

Masharipova Sh.S.

56

Специфическая профилактика инфексионных болезней

Masharipova Sh.S.

57

Стационарные паровые дезинфексионыые камеры

Masharipova Sh.S.

58

Эпидемиологический надзор за населением и окружаюўей средой

Masharipova Sh.S.

59

Клиническая картина врожденного токсоплазмоза

 

Yusupova B.

60

Virusli gepatit va jigarning tarkibidagi ayrim fiziologik jarayonlar

Ibraximova X.R.,

Masharipova Sh.S.,

Yaqubova U.B.,

Nurllaev R.R.

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili moxiyat,maqsad va vazifalar”mavzusidagi republika ilmi-amaliy seminari– Toshkent – 2017 – S. 373

61

Sariq kasalligini oldini olish va profilaktikasi

Ibraximova X.R.,

Masharipova Sh.S.,

Yaqubova U.B.,

Nurllaev R.R.

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili: mohiyat, maqsad va vazifalar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari

Toshkent 2017

62

Ichak infeksiyalarida ovqatlanish

Ibraximova X.R.,

Masharipova Sh.S.,

Yaqubova U.B.,

Nurllaev R.R.

63

O’tkir ichak infeksiyalarini oldini olish va profilaktikasi

Ibraximova X.R.,

Masharipova Sh.S.,

Yaqubova U.B.,

Nurllaev R.R.

64

Проведение микробиологических исследований питьевой воды в условиях приаралья

Fozilova Sh.M.,

Tangirov T,

Xusainov A.Sh.

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili: mohiyat, maqsad va vazifalar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari

Toshkent 2017

65

Diareyali kasalliklar kelib chiqishda ijtimoiy-maishiy omillar tahsiri

Atajonova M.Yu.

Tibbiyotning dolzarb muommolari

(Talabalar, klinik ordinatorlar va yosh olimlarning XXIV ilmiy-nazariy anjumani materiallari) 2017

66

Лечение вирусный гепатит с

Atajonova M.Yu.

67

Virusli gepatit kasalligidan saqlaning

Safarboeva Inoyat davolash fakulteti 6 kurs talabasi.

68

Yoshlar tarbiyasida oilaning o’rni

Mengiliev B.B.

“Yoshlar intellekti va xozirgi zamon “Xalq muloqat va inson manfaatlari yili”Davlat dasturi doirasida ilmiy –amaliy anjuman materiallari 2017

69

Bolalarda lyambliozning kechishi

Yusupov Sh.R., Ibraximova X.R.,

Nurllaev R.R.,  Masharipova Sh.S. Yakubova U.B.

Olima ayol

Respublika

Ilmiy-amaliy konferentsiya

70

Состояние антиоксидантной системы у больных генитальным герпесом

Nurllaev R.R.

Ismoilova D.U.

Yuldashev J.A

Innovatsii v meditsinskoy  farmatsevticheskoy,veterinarnoy iekologicheskoy mikrobiologiya

71

Анализ динамики обмельчание Арала и его влияние на здоровье населения

Djumaniyazova Z.F.

Olima jurnal.“Yoshlar  intellektiv va  xozirgi zamon”

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”

Davlat dasturi doirasida

Ilmiy–amaliy anjuman

Materiallari.bet 218-220

5may 2017y

72

 Основы  равномерного использования  природных  ресурсов  воды  и земли.  Проблема  Арала.

Djumaniyazova Z.F.

 Методы  науки. Научно- практический  журнал. 2017№5. Почтовый  адрес: г.Уфа а/я1515 www Email@ naukarsus.ru ISSN2541-8040.ru 2017г№5

73

Удельный  вес факторов влияюўих на развитие туберкулёза в современных  условиях.

Djumaniyazova Z.F.

Obidov F.A.

Авиценна.Научно-медицинский журнал Впуск№5 2017г Почтовый  адрес: г.Кемерово  а/я1515 wwwEmail@ idbliuton.ru ISSN2500-378Х.ru @ mail adminbliuton.

74

Влияние Аральского  кризиса на  заболеваемость  туберкулёзом детей и подростков  в Хорезмской области.

Abdullaev Dilshod

 

 

 

 

Tibbiyotning dolzarb  muammolari.Ilmiy nazariyanjuman materiallari XXIV 29 aprelg’ 2017y str 207

75

Туберкулёз предстательной железы у мужчин.

Sobirov Nuraddin

76

Борьба с наркоманией и туберкулёзом

Ruzmetov Dilshod

77

Фитоадаптогены в комплексной терапии туберкулёза лёгких у детей и подростков.

 

Askarov Adxam

78

Иммунологические показатели у детей, больных с туберкулёзом

Askarov Adxam

79

Современные методы лечения детей с туберкулёзом дыхательныхпутей.

Askarov Adxam

80

Туберкулёз в пожилом возрасте

Djumabaev Ruslan

81

Особенности течения туберкулёзного менингита

Kim Andrey

82

Sil bilan ogrigan xomilador larni olib borish taktikasi

Raximova Aziza

Download Template Joomla 3.0 free theme.


          


 

 

BIZNING MANZIL

O'zbekiston, Urganch shahri

Al-Xorazmiy ko'chasi 28-uy

Tel +(99862) 224 84 84

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Transport: 7-19 avtobus

Biz ijtimoiy tarmoqlarda

   


Copyright © 2018 ТMА Urgench Branch. All Rights Reserved.