2019-2020 o'quv yili 1-yarim yillik yakuniy nazorat kunlari

1,2,3 kurs talabalari uchun I-yarim yillik yakuniy nazorat kunlari

4,5,6 kurs talabalari uchun I-yarim yillik yakuniy nazorat kunlari