Ustuvor yo'nalishlar

TTA URGANCH FILIALINING ILMIY-TADQIQOT
ISHLARI BO‘YICHA USTUVOR YO‘NALISHLARI:

 

“Odam patologik holatining immunomikrobiologik, tibbiy-ijtimoiy aspektlari, o‘ziga xosligini o‘rganish hamda infeksion va noinfeksion kasalliklar diagnostikasi va profilaktikasining yangi usullarini ishlab chiqish”;

- “Ekologik noqulay sharoitlarda patologik holatlarning klinik-patogenetik aspektlari”;

- “Ona va bola kasalliklari diagnostikasi, davosi va profilaktikasiga yangicha yondashish”.